Ετήσιο Συνέδριο

 Το 23ο Χειμερινό Συνέδριο της ESCRS θα πραγματοποιηθεί μαζί

με το 33ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΕΦΔΧ

στις 15-17 Φεβρουαρίου 2019

στο ΜΕΓΑΡΟ Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο στην Αθήνα

 

winter2019small

 

  

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η υποβολή των περιλήψεων εργασιών θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 
Η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή εργασιών θα είναι το τέλος Οκτωβρίου